Interésache

  • Unidades mixtas de investigación

    En 2015 incorpóranse 11 novas unidades mixtas de investigación nas que empresas e organismos de investigación colaborarán en sectores industriais estratéxicos co fin de gañar competitividade no mercado global.

  • Galicia - Industria 4.0

    A Axenda da Competitividade persegue incrementar o peso da industria no PIB en 6,5 puntos ata acadar o 20% no ano 2020, creando 50.000 novos empregos de calidade durante este período.

  • Plan de Impulso ao Comercio

    Esta estratexia destinará 70 millóns ata 2020 para modernizar o sector, afianzando o comercio de proximidade, impulsando o comercio online e o smart commerce e potenciando a excelencia.

Sabías que...?

a Xunta está a apoiar a Laboratorios Esteve e ao grupo Biofarma da USC, liderado por Mabel Loza, para investigar novos fármacos contra a dor crónica?