Interésache

  • Galicia - Industria 4.0

    A Axenda da Competitividade persegue incrementar o peso da industria no PIB en 6,5 puntos ata acadar o 20% no ano 2020, creando 50.000 novos empregos de calidade durante este período.

  • Saír ao mercado exterior

    Apoiamos as iniciativas de internacionalización cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino. 

  • Investir en Galicia

    A promoción dos investimentos que poidan xerar riqueza e crear emprego, favorecendo ao mesmo tempo o desenvolvemento equilibrado do territorio.

Sabías que...?

...máis do 65% das 3.400 reclamacións que o IGC tramitou no 2013 no eido da enerxía eléctrica resolvéronse de forma favorable para os consumidores?