Interésache

  • Galicia - Industria 4.0

    A Axenda da Competitividade persegue incrementar o peso da industria no PIB en 6,5 puntos ata acadar o 20% no ano 2020, creando 50.000 novos empregos de calidade durante este período.

  • Novas axudas do Igape

    Convocatoria aberta desde o 2 de xaneiro para apoiar investimentos, competitividade e internacionalización.

  • Investir en Galicia

    A promoción dos investimentos que poidan xerar riqueza e crear emprego, favorecendo ao mesmo tempo o desenvolvemento equilibrado do territorio.

Sabías que...?

se instalas unha nova caldeira de biomasa no teu fogar ou negocio podes aforrar máis dun 50% do custo en relación a unha caldeira de gasóleo?